Hoofdendag

De hoofdendag is bedoeld voor leidinggevenden van dialysecentra uit Nederland

De dag vindt 2 keer per jaar plaats en wordt bij toerbeurt door de verschillende regio’s georganiseerd.
De organisatie van de hoofdendag bestaat uit leidinggevenden van dialysecentra uit de organiserende regio.
De organisatie wordt bij haar taken ondersteund door het secretariaat van de V&VN Dialyse en Nefrologie. 

Kosten deelname:

Leden van V&VN Dialyse en Nefrologie € 25,=
Niet leden betalen de kostprijs € 110,=

Data 2018:

15 mei
21 november