Vanaf deze pagina kunt u naar verschillende (inter) nationale sites klikken
waarop u informatie kunt vinden rond de nefrologie, dialyse en de patiënt.
 
  
De LWTV bestaat sinds November 1998 en is een initiatief van een groep verpleegkundigen, werkzaam in diverse centra in Nederland. Allen zijn werkzaam in of hebben raakvlakken met transplantatieverpleegkunde. De werkgroep heeft een bestuur en heeft zich in 2000 aangesloten bij de Nederlandse Transplantatie Vereniging.

Meer informatie: www.lwtv.nl