Archief 2013


1-2013
Klinisch redeneren; pure noodzaak

Implementatie patiëntrollen op dialyseafdeling CWZ

Dialysepatiënten en acute hartdood

Verbeterborden op dialyseafdeling brengen werkprocessen in kaart

Verpleegkundige prestatie-indicatoren als hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van zorg


2-2013
Orgaanshoppen: illegale orgaanhandel in en door Nederland(ers)

Rictlijn training & educatie voor de peritoneale dialysepatiënt

Vitamine D behandeling en mortaliteit bij chronische nierziekte

TOF: Toepassing Omgaan Fosfaatmanagement

3-2013
Betere transitiezorg voor jongeren met nierziekten
Op Eigen Benen Vooruit!

Focus op vaattoegang

Het mobiele PD-team

Congenitale urologische aandoeningen4-2013
"Een vakblad van en door verpleegkundigen, dat was ons doel"
Afscheid van Paul Gundlach en Charles André.

Inzet dialyseassistenten

Paramedische Review

46 jaar na transplantatie, een interview