Archief 2014

 
1-2014
Het reduceren van het aantal 'vimmen' gerelateerd aan de aansluitprocedure

Toepassing van TIDAL bij PD

De Body Composition Monitor bij patiënmotivatie en therapietrouw

Chronische nierinsufficiëntie en vasculaire dementie

Diabetes en chronische nierschade
 
2-2014
Nederlandse Nefrologie dagen 2014

Richtlijnontwikkeling, wat komt er allemaal bij kijken?

Prijswinnaars op de NND

Resultaten MASTERPLAN onderzoek

Informatie over fosfaat aan de patiënt

3-2014
Diabetes & Nefrologie

De relatie tussen chronisch nierfalen, voetulcera en amputatie

Diabeteszorg en dialyse

Het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) bij hemodialysepatiënten

4-2014
De patiënt centraal

Versterken van zelfmanagement

De dood bespreken, durf jij dat?

Starten met PD vanuit het perspectief van patiënt en partner